فریادهای خاموش کودکان زباله گرد در اتاقک‌های سیاه

فریادهای خاموش کودکان زباله گرد در اتاقک‌های سیاه

فاجعه‌ای بیخ گوش پایتخت! یک تراژدی تکان دهنده که برخی از مسئولان خواسته یا ناخواسته چشم برآن بسته اند! فریادهایی که در اتاقک ها و کانکس هایی پر از اشک و آه های کودکانه خاموش می مانند! گریه‌های کودکانه ای که به جای آغوش مادر به زیر پتوها و تکه پارچه ای پناه می برند! و نگاه های وحشت زده ای که هر روز و هر شب بارها و بارها تکرار می شوند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو

    Sorry, no posts matched your criteria.