مسیر توسعه البرز به خوبی در حال طی شدن است

مسیر توسعه البرز به خوبی در حال طی شدن است

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: بیش از ۷۰ درصد از آب مورد نیاز البرز از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود که با توجه به خطر فرونشست زمین ضرورت دارد که در خصوص افزایش حق آبه استان از مخازن موجود و تخصیص پساب تهران به البرز عنایت ویژه ای شود.

رسیدگی ویژه شورای شهر کرج به وضعیت کودکان زباله گرد هراتی  / فعالیت  غیر مجاز تفکیک زباله توسط کودکان کار در کرج

رسیدگی ویژه شورای شهر کرج به وضعیت کودکان زباله گرد هراتی / فعالیت غیر مجاز تفکیک زباله توسط کودکان کار در کرج

محمد حسین خلیلی گفت: در محدوده هایی از سطح شهر مثل آق تپه، کیان مهر، سهرابیه، اکبر آباد و حاشیه قزلحصار فعالیت های غیر مجاز تفکیک زباله توسط آسیب دیدگان اجتماعی و کودکان کار انجام می‌شود که اغلب ساکنین محلاتی مثل مهدی آباد، ملک آباد و …. هستند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو