نابسامانی تبلیغات محیطی در کرج

نابسامانی تبلیغات محیطی در کرج

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج معتقد است فضای تبلیغاتی سطح شهر در اختیار شهرداری نیست و ۲۰۰ تابلوی تبلیغاتی برخی با قرارداد و برخی بدون قرارداد واگذار شده است. شعارسال: صبح امروز یکشنبه در جریان بررسی دستور هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر کرج، نخست لایحه دوفوریتی در خصوص اخذ مجوز

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو