شریعتمداری : اختصاص سهام کارخانه ها به کارگران یک امر ضروری است

شریعتمداری : اختصاص سهام کارخانه ها به کارگران یک امر ضروری است

کرج (پانا) – رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه تحریم ها مشکلاتی برای ما ایجاد کرده اند ولی ما تلاش می کنیم روابط تجاری و اقتصادی کشورمان را گسترش دهیم، از ایجاد زمینه های مساعد جهت سرمایه گذاری کشورهای خارجی از جمله کشور لهستان در استان البرز خبر داد. نشست مشترک هیات اتاق بازرگانی

نشست مشترک هیات بازرگانی کشور لهستان با  اتاق بازرگانی البرز برگزار شد

نشست مشترک هیات بازرگانی کشور لهستان با اتاق بازرگانی البرز برگزار شد

کرج (پانا) – رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه تحریم ها مشکلاتی برای ما ایجاد کرده اند ولی ما تلاش می کنیم روابط تجاری و اقتصادی کشورمان را گسترش دهیم، از ایجاد زمینه های مساعد جهت سرمایه گذاری کشورهای خارجی از جمله کشور لهستان در استان البرز خبر داد. نشست مشترک هیات اتاق بازرگانی

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو