متهم پرونده تولید شیر تقلبی در کرج محکوم شد

متهم پرونده تولید شیر تقلبی در کرج محکوم شد

در بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان کرج به همراه کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی پیرو گزارش تخلف یک واحد غیر مجاز که تولید شیر تقلبی میکرد، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو