شرور سابقه دار دستگیر شد

شرور سابقه دار دستگیر شد

البرز (پانا) – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز ازپرداخت تسهیلات ۵۷۷ میلیارد ریالی از محل برنامه ملی بازآفرینی جهت نوسازی بافت های فرسوده در استان البرز خبر داد. زهرا عربشاهی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت:«امسال براساس برنامه ملی بازآفرینی، ۵۷۷ میلیارد ریال اعتبار نوسازی مسکن به این استان اختصاص

۵۷۷ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی مسکن‌های فرسوده در استان البرز اختصاص یافت

۵۷۷ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی مسکن‌های فرسوده در استان البرز اختصاص یافت

البرز (پانا) – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز ازپرداخت تسهیلات ۵۷۷ میلیارد ریالی از محل برنامه ملی بازآفرینی جهت نوسازی بافت های فرسوده در استان البرز خبر داد. زهرا عربشاهی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت:«امسال براساس برنامه ملی بازآفرینی، ۵۷۷ میلیارد ریال اعتبار نوسازی مسکن به این استان اختصاص

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو