مردم نهال ها را از مراکز معتبر خریداری کنند

مردم نهال ها را از مراکز معتبر خریداری کنند

کرج – ایرنا – معاون تحقیقات، کنترل و گواهی نهال موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به زمان درختکاری ، مردم نهال ها را از مراکز معتبر و استاندارد خریداری تا دچار مشکل نشوند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو