با اهتمام ویژه توسعه زیرساخت های گردشگری، صنایع دستی و بوم گردی البرز را در دستور کار داریم/ایجاد زمینه اشتغال پایدار در بخش گردشگری البرز از اهم برنامه های استان است

با اهتمام ویژه توسعه زیرساخت های گردشگری، صنایع دستی و بوم گردی البرز را در دستور کار داریم/ایجاد زمینه اشتغال پایدار در بخش گردشگری البرز از اهم برنامه های استان است

​نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به شیف اشتغال از صنعت به خدمات خاطرنشان کرد: استانداری و دستگاه های دولتی در البرز حتماً کمک خواهند کرد تا شیف به خدمات تقویت شود، بخش عمده ای از این شیف در حوزه گردشگری است و با توجه به اینکه درآمدهای گردشگری هم در برنامه های ششم توسعه و هم در بودجه ۹۸ مورد تاکید قرار گرفته است این موضوع یکی از برنامه های ما در استان البرز خواهد بود چون این را محلی برای اشتغال پایدار و موثر در استان البرز می دانیم.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو