بعضی با امضاهای طلایی به تولید داخلی، آسیب می زنند/ به هشدارها توجه نشود، رانت‌بازی‌ها جمع می‌شود / مانع توسعه بخش خصوصی نشوید

بعضی با امضاهای طلایی به تولید داخلی، آسیب می زنند/ به هشدارها توجه نشود، رانت‌بازی‌ها جمع می‌شود / مانع توسعه بخش خصوصی نشوید

ایلنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از نظام غذا و دارو در کشور گفت: دولت راه بی عدالتی را ببندد و با شفاف سازی، شبکه پوسیده رانت، جمع شود.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو