شوراها نماد نظارت مردم بر اجرای امور

شوراها نماد نظارت مردم بر اجرای امور

کرج – ایرنا – پیاده سازی یکی از اصول مترقی قانونی اساسی با نام شوراهای اسلامی شهر در سال ۱۳۷۷ اقدامی تاریخی برای تحقق مردم سالاری دینی به شمارمی رود که با وجود برخی کاستی ها ،بسیاری از آن به عنوان نماد نظارت مردم بر اجرای امور یاد می کنند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو