خطوط قرمز نظام اسلامی برای تمام احزاب قابل احترام است

خطوط قرمز نظام اسلامی برای تمام احزاب قابل احترام است

کرج – ایرنا – عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه برای حفظ ارزش های ایران اسلامی خون های پاک شهدا به زمین ریخته شده است، گفت: برهمین اساس خطوط قرمز نظام اسلامی برای تمام احزاب و گروه های سیاسی کشور از جمله اصلاح طلبان قابل تکریم و احترام است.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو