آقای پزشکیان؛ اقدام مردم کرج آغاز دومینویی برای نقش‌آفرینی در برگزاری جشن انقلاب‌ است/ در نظر نمایندگان مجلس حتی راهپیمایی‌کنندگان هم فقط حق دارند توده باشند!

آقای پزشکیان؛ اقدام مردم کرج آغاز دومینویی برای نقش‌آفرینی در برگزاری جشن انقلاب‌ است/ در نظر نمایندگان مجلس حتی راهپیمایی‌کنندگان هم فقط حق دارند توده باشند!

۶ تشکل‌ دانشجویی دانشگاه‌های البرز در واکنش به موضع نسنجیده پزشکیان نسبت به مطالبه به حق مردم استان البرز در رابطه با لغو سخنرانی رئیس مجلس بیانیه‌ای صادر کردند.

آقای پزشکیان؛ اقدام مردم کرج آغاز دومینویی برای نقش‌آفرینی در برگزاری جشن انقلاب‌ است/ در نظر نمایندگان مجلس حتی راهپیمایی‌کنندگان هم فقط حق دارند توده باشند!

آقای پزشکیان؛ اقدام مردم کرج آغاز دومینویی برای نقش‌آفرینی در برگزاری جشن انقلاب‌ است/ در نظر نمایندگان مجلس حتی راهپیمایی‌کنندگان هم فقط حق دارند توده باشند!

۶ تشکل‌ دانشجویی دانشگاه‌های البرز در واکنش به موضع نسنجیده پزشکیان نسبت به مطالبه به حق مردم استان البرز در رابطه با لغو سخنرانی رئیس مجلس بیانیه‌ای صادر کردند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو