وزیر راه و شهرسازی  از پروژه  آزاد راه تهران- شمال بازدید کرد

وزیر راه و شهرسازی از پروژه آزاد راه تهران- شمال بازدید کرد

البرز (پانا) – محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به همراه عزیزالله شهبازی،استاندار البرز از روند پیشرفت پروژه آزادراه تهران شمال بازدید کرد. صبحامروزمحمداسلامی،وزیرراهوشهرسازی،محمدسعیدیکیا،رئیسبنیاد مستضعفان کشور و عزیزالله شهبازی،استاندار البرز با حضور در کارگاه پروژه آزاد راه تهران – شمال در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند. شایان ذکر است آزادراه تهران -شمال یک

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو