توسعه متوازن تمامی استان ها، بستر مانایی جمعیت و کاهش مهاجرت را فراهم می کند

توسعه متوازن تمامی استان ها، بستر مانایی جمعیت و کاهش مهاجرت را فراهم می کند

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: هر استانی مزیت هایی دارد که می تواند با پرداختن به آنها بستر مانایی جمعیت را فراهم کند و کوتاهی در این راستا موجب افزایش مهاجرت به استان هایی پویا و مولد همچون البرز را فراهم کند که اکنون زیرساخت های این استان از رشد جمعیت باز مانده است.

زیرساخت های البرز باید با نگاه ویژه ملی متناسب با رشد مهاجرت به استان تقویت شود

زیرساخت های البرز باید با نگاه ویژه ملی متناسب با رشد مهاجرت به استان تقویت شود

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: دولت تدبیر و امید با اهتمام ویژه ای از سال ۹۲ نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام اقدام کرده و در این راستا پروژه آزادراه تهران شمال که سال های بسیاری به کندی پیش می رفت اکنون با اتخاذ تدابیری ویژه ظرف چند ماه آینده مراسم بهره برداری از منطقه یک این پروژه را خواهیم داشت.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو