«ملخ البرزی» در مراتع شهرستان کرج شناسایی شد

«ملخ البرزی» در مراتع شهرستان کرج شناسایی شد

سعید ناطقیان؛ رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص آفات جنگل ها و مراتع استان و وظیفه حفاظت از این مراتع گفت: در سالجاری با گونه ای از ملخ زیان رسان به مراتع مواجه بودیم که با توجه به گزارشات مردمی و جمع آوری نمونه های مختلف از نقاط مختلف استان اقدام به پایش مناطق انتشار و شناسایی نوع ملخ شد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو