صمیمی: روند ورزش جانبازان و معلولان البرز رو به رشد بوده است / البرز بهترین داوران و مربیان کشور را در اختیار دارد

صمیمی: روند ورزش جانبازان و معلولان البرز رو به رشد بوده است / البرز بهترین داوران و مربیان کشور را در اختیار دارد

رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان با بیان این که " البرز بهترین داوران و مربیان کشور را در اختیار دارد"، روند ورزش جانبازان و معلولان البرز را رو به رشد ارزیابی کرد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو