سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت علوم پزشکی و سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج معارفه و از رئیس سابق دانشکده کشاورزی قدردانی شد. " />

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو