البرز الگوی خوبی برای کل کشور است

البرز الگوی خوبی برای کل کشور است

معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: اکنون البرز بلحاظ کمی و کیفی وضعیت بسیار خوبی در دریافت اعتبارات ملی ویژه توسعه روستایی دارد

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو