مسابقات دفاع سه‌دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در البرز برگزار شد

مسابقات دفاع سه‌دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در البرز برگزار شد

رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز از برگزاری مسابقات دفاع سه دقیقه‌ای از پایان‌نامه‌های دانشجویی در استان البرز خبر داد و گفت: هدف ما از برگزاری این مسابقه ایجاد پیوند میان ایده‌های مطرح شده در پایان‌نامه‌ها و بازار است.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو