برق رسانی به لکه صنعتی داشلیجه

برق رسانی به لکه صنعتی داشلیجه

تورآموزشی، ترویجی و پژوهشی، ویژه کشاورزان و بهره برداران پیشرو سراسر استان، در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) شهرستان فردیس برگزار شد .

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو