البرز (پانا) – محرمعلی الهویی ، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرزبا اشاره به اجرای طرح های مختلف سواد آموزی در سطح استان البرز، سواد را برای درک توسعه ضروری دانست . معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرز در نشست خبری که به مناسبت هفته گرامیداشت نهضت سوادآموزی برگزار شد با اشاره به فرمان تاریخی

البرز (پانا) – محرمعلی الهویی ، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرزبا اشاره به اجرای طرح های مختلف سواد آموزی در سطح استان البرز، سواد را برای درک توسعه ضروری دانست . معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرز در نشست خبری که به مناسبت هفته گرامیداشت نهضت سوادآموزی برگزار شد با اشاره به فرمان تاریخی

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو