دبیر ستاد زکات استان البرز گفت: هزار پایگاه در سطح شهرها و مساجد استان البرز برای دریافت وجوه زکات فطره شهروندان تعیین شده است. " />

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو