انتشار بیانیه "گام دوم انقلاب" در دقیق ترین زمان / راه گذر از بحران ها استفاده از جوانان ایده پرداز

انتشار بیانیه "گام دوم انقلاب" در دقیق ترین زمان / راه گذر از بحران ها استفاده از جوانان ایده پرداز

انصاری گفت : رهبر معظم انقلاب ؛ راه نجات کشور را حضور جوانان در عرصه های تصمیم گیری و مدیریت کشوردر حوزه های مختلف اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی دانسته و تاکید داشته اند که جوانان وارد عرصه مدیریتی شوند و سکان مدیریت کشور را بر دست بگیرند تا شاید بشود که کشور از وضعیت بحران خارج شود .

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو