هیچ داوطلبی حق استفاده از امکانات دولتی ندارد

هیچ داوطلبی حق استفاده از امکانات دولتی ندارد

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز گفت: نظارت ها شروع شده و اگر داوطلبی از امکانات دولتی استفاده کند رصد می شود اما این امر رسانه ای نخواهد شد و این تخلفات در بررسی صلاحیت ها درنظر گرفته می شود.

تاکید سلطانی بر تعامل بخش خصوصی و دولت

تاکید سلطانی بر تعامل بخش خصوصی و دولت

برای اینکه توسعه صادرات به معنای واقعی و دراندازه بزرگ اتفاق بیفتد باید به مگا پروژه ها فکر کنیم و با تاسیس بنگاههای بزرگ و هلدینگ های صادراتی کاررا پیش ببریم.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو