زنگ خطر نشست زمین در سه منطقه شهری کرج به صدا در آمد

زنگ خطر نشست زمین در سه منطقه شهری کرج به صدا در آمد

مدیر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه‌ای البرز با بیان اینکه فرونشست زمین در استان البرز به دلیل برداشت از منابع آب زیرزمینی رخ می‌دهد گفت: فرونشست در نقاط شهری مانند مهرشهر، کمالشهر و محمدشهر به چهار تا شش سانتیمتر رسیده است.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو