البرز (پانا) – عباس زارع،رییس شورای شهرکرج تامین منابع مالی را مهمترین چالش پروژهای کلان شهری عنوان کرد و خواستار اراداه جمعی در حل مشکلات کلانشهر کرج شد. عباس زارع گفت:«کرج به عنوان چهارمین کلانشهر کشور با مشکلات زیادی درگیر است که حل آنها به تنهایی از عهده مدیریت شهری بر نمیآید.» وی ادامه داد:«مهاجر

البرز (پانا) – عباس زارع،رییس شورای شهرکرج تامین منابع مالی را مهمترین چالش پروژهای کلان شهری عنوان کرد و خواستار اراداه جمعی در حل مشکلات کلانشهر کرج شد. عباس زارع گفت:«کرج به عنوان چهارمین کلانشهر کشور با مشکلات زیادی درگیر است که حل آنها به تنهایی از عهده مدیریت شهری بر نمیآید.» وی ادامه داد:«مهاجر

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو