زباله‌های کرج خاطرخواه زیاد دارد!

زباله‌های کرج خاطرخواه زیاد دارد!

مدیرکل محیط زیست البرز گفت: بخش عمده‌ای از زباله‌های خشک استان قبل از انتقال به مرکز حلقه‌دره توسط زباله گردها جمع آوری می‌شود که این امر کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال دارد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو