سازمان دانش آموزی بازوی پرتوان و یاری گر در آموزش و پرورش است

سازمان دانش آموزی بازوی پرتوان و یاری گر در آموزش و پرورش است

البرز (پانا) – سالار قاسمی ،مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز،سازمان دانش آموزی را بازوی پرتوان و یاری گر برای ادارات آموزش و پرورش عنوان کرد و خواستارگسترش زمینه فعالیت های این سازمان در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت گردید. مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در جلسه شورای برنامه ریزی آموزش و

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو