واگذاری ساماندهی و نظارت بر لباس فرم و حمل و نقل دانش آموزان به سازمان دانش آموزی نشان از اعتماد بالای مقام عالی وزارت به این سازمان دارد

واگذاری ساماندهی و نظارت بر لباس فرم و حمل و نقل دانش آموزان به سازمان دانش آموزی نشان از اعتماد بالای مقام عالی وزارت به این سازمان دارد

مدیر سازمان دانش آموزی استان البرز با اشاره به ابلاغیه مقام عالی وزارت در خصوص واگذاری مدیریت و نظارت بر لباس فرم و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و انجام امور فرهنگی حمل و نقل دانش آموزان به این سازمان،خواستار جدیت در پیگیری و اجرای هر چه مطلوبتر دستورالعمل های وزارتی در سطح نواحی و مناطق

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو