رئیس سازمان استخدامی و امور اداری کشور تأکید کرد که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در بدنه دولت فقط با آزمون مسیر می‌شود. " />

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو