رسیدگی ویژه شورای شهر کرج به وضعیت کودکان زباله گرد هراتی  / فعالیت  غیر مجاز تفکیک زباله توسط کودکان کار در کرج

رسیدگی ویژه شورای شهر کرج به وضعیت کودکان زباله گرد هراتی / فعالیت غیر مجاز تفکیک زباله توسط کودکان کار در کرج

محمد حسین خلیلی گفت: در محدوده هایی از سطح شهر مثل آق تپه، کیان مهر، سهرابیه، اکبر آباد و حاشیه قزلحصار فعالیت های غیر مجاز تفکیک زباله توسط آسیب دیدگان اجتماعی و کودکان کار انجام می‌شود که اغلب ساکنین محلاتی مثل مهدی آباد، ملک آباد و …. هستند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو