برای تحکیم زیرساخت ها و تقویت سیل بندها تیم البرز در خوزستان می ماند/دل مردم ایران برای خوزستان می تپد/برای مقابله با بحران های احتمالی ناشی از موج جدید بارش ها در البرز آماده هستیم

برای تحکیم زیرساخت ها و تقویت سیل بندها تیم البرز در خوزستان می ماند/دل مردم ایران برای خوزستان می تپد/برای مقابله با بحران های احتمالی ناشی از موج جدید بارش ها در البرز آماده هستیم

​نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: همکاران من در این استان می مانند و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بعنوان نماینده ویژه استاندار در خصوص تقویت زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز و تحکیم سیل بندها حضور دارد، بر اساس دستور و تاکیدات وزیر کشور و رییس جمهوری تا آخر در کنار مردم خوزستان خواهیم ماند

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو