برنامه ریزی برای آموزش ارزان رشته های ورزشی در پارک ها و مدارس البرز / تجهیزات ورزشی بلااستفاده در استان بکارگیری می شود

برنامه ریزی برای آموزش ارزان رشته های ورزشی در پارک ها و مدارس البرز / تجهیزات ورزشی بلااستفاده در استان بکارگیری می شود

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان البرز در تشریح برنامه های این هیئت از برنامه ریزی برای آموزش ارزان رشته های ورزشی در پارک ها و مدارس و استفاده بهینه از تجهیزات ورزشی بلااستفاده در راستای توسعه ورزش های همگانی در این استان خبر داد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو