تردد خطرناک شهروندان مهرشهری از ریل راه آهن

تردد خطرناک شهروندان مهرشهری از ریل راه آهن

از آنجایی که راه آهن یکی از ابنیه های ملی و پروژه های در حال توسعه در کشور است سالهای زیادی است توسعه ی زیرساخت های این پروژه ملی در بخش هایی از البرز همچون حسین آباد مهرشهر برای شهروندان مشکل آفرین و حادثه ساز شده است.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو