رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر کرج گفت: توسعه شهر بدون استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ممکن نیست. " />

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو