با فساد در استان قاطعانه برخورد می‌کنیم

با فساد در استان قاطعانه برخورد می‌کنیم

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: برخورد با فساد درون سازمانی بر برون‌سازمانی اولویت دارد و ما هم در استان البرز کمترین مماشاتی در صیانت از سلامت قضات و کارمندان نخواهیم داشت.

البرز استانی مهم و استراتژیک برای کشور است

البرز استانی مهم و استراتژیک برای کشور است

استاندار البرز با بیان اینکه با پرهیز از حواشی با سرعت به سمت پیشرفت و توسعه استان حرکت می‌کنیم، گفت: البرز برای کشور مهم و استراتژیک است و از حساسیت‌های ویژه ای برخوردار می باشد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو