تحقق ۳۰ درصدی سهم بانوان البرزی  از پست های مدیریتی /تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در بدنه دولت، تنها با آزمون مسیر می شود

تحقق ۳۰ درصدی سهم بانوان البرزی از پست های مدیریتی /تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در بدنه دولت، تنها با آزمون مسیر می شود

ایلنا: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: چیزی به نام تبدیل وضعیت نیروی قراردادی در بدنه دولت وجود ندارد چرا که نیروی رسمی دولت شدن باید…

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو