رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج با بیان اینکه اردوی راهیان نور را با پای دل باید رفت، گفت: بیش از ۱۳۰ نفر از دانشجویان دختر واحد کرج راهی اردوی راهیان نور شدند. " />
اردوی راهیان نور را باید با پای دل رفت

اردوی راهیان نور را باید با پای دل رفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج با بیان اینکه اردوی راهیان نور را با پای دل باید رفت، گفت: بیش از ۱۳۰ نفر از دانشجویان دختر واحد کرج راهی اردوی راهیان نور شدند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو