فرونشست زمین در جاده کرج – چالوس

فرونشست زمین در جاده کرج – چالوس

کرج ( پانا ) – مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و اجرایی نمودن شعار سال را از اهداف اصلی آموزش و پرورش استان البرز عنوان کرد. دیدار نوروزی سالار قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با شورای معاونین و پرسنل در اداره کل آموزش و

ترسیم اهداف آموزش و پرورش البرز براساس شعار سال خواهد بود

ترسیم اهداف آموزش و پرورش البرز براساس شعار سال خواهد بود

کرج ( پانا ) – مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و اجرایی نمودن شعار سال را از اهداف اصلی آموزش و پرورش استان البرز عنوان کرد. دیدار نوروزی سالار قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با شورای معاونین و پرسنل در اداره کل آموزش و

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو