دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج برگزار شد

دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج برگزار شد

البرز (پانا) – –یونس جاوید نسب، رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش البرز با اشاره به مصوبه آموزش تلفیقی و فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در شورای عالی آموزش و پرورش از برگزاری دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج خبرداد. رییس اداره آموزش دوره

جشنواره فیلم فجر در استان البرز برگزار می‌شود

جشنواره فیلم فجر در استان البرز برگزار می‌شود

البرز (پانا) – –یونس جاوید نسب، رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش البرز با اشاره به مصوبه آموزش تلفیقی و فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در شورای عالی آموزش و پرورش از برگزاری دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج خبرداد. رییس اداره آموزش دوره

دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج برگزار گردید

دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج برگزار گردید

البرز (پانا) – –یونس جاوید نسب، رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش البرز با اشاره به مصوبه آموزش تلفیقی و فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در شورای عالی آموزش و پرورش از برگزاری دوره های آموزشی تلفیقی ـ فراگیر در نواحی ۴ گانه کرج خبرداد. رییس اداره آموزش دوره

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو