مدیران آموزشی هنرمندانه فعالیت کنند

مدیران آموزشی هنرمندانه فعالیت کنند

کرج – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج گفت: مدیران مراکز آموزشی و مدارس باید مطابق با امکانات موجود هنرمندانه امور آموزشی و پرورشی را پیش ببرند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو