بالن مدیریت بحران بر آسمان البرز

بالن مدیریت بحران بر آسمان البرز

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مشکلات یک واحد بزرگ تولیدی مستقر در البرز رسیدگی شد و زمینه بازگشت ۱۲۵۰ نفر پرسنل این واحد فراهم شد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو