سارقان ۱۰میلیاردی در دام پلیس البرز افتادند

سارقان ۱۰میلیاردی در دام پلیس البرز افتادند

البرز(پانا) – مهدی مهرور ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به بهره برداری از فناوری های نوین در مدیریت بحران استان البرز از افراشته شدن بالن پیش بینی بر فراز آسمان البرز خبر داد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در مراسم بهره برداری از بالن مدیریت بحران استان که برای نخستین بار در

بالن مدیریت بحران برفراز  آسمان البرز افراشته شد

بالن مدیریت بحران برفراز آسمان البرز افراشته شد

البرز(پانا) – مهدی مهرور ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به بهره برداری از فناوری های نوین در مدیریت بحران استان البرز از افراشته شدن بالن پیش بینی بر فراز آسمان البرز خبر داد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در مراسم بهره برداری از بالن مدیریت بحران استان که برای نخستین بار در

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو