تکذیب شایعه سرریز شدن سد کرج

تکذیب شایعه سرریز شدن سد کرج

کرج ( پانا ) – شهردار کرج : تلاش مجموعه مدیریت شهری ساختن شهری ایمن و پایدار برای شهروندان است. علی اصغر کمالی زاده با اشاره به حجم بارش های بی سابقه در کرج گفت: در روز های اخیر شاهد بارش ۶۰ میلی متر باران در کرج بودیم. وی بیان کرد: با توجه به پیش

کرج بارش ۶۰ میلی متری را هم تجربه کرد

کرج بارش ۶۰ میلی متری را هم تجربه کرد

کرج ( پانا ) – شهردار کرج : تلاش مجموعه مدیریت شهری ساختن شهری ایمن و پایدار برای شهروندان است. علی اصغر کمالی زاده با اشاره به حجم بارش های بی سابقه در کرج گفت: در روز های اخیر شاهد بارش ۶۰ میلی متر باران در کرج بودیم. وی بیان کرد: با توجه به پیش

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو