راه حل برون رفت از مشکلات مالی هنرستان ها و مدارس کاردانش،آموزش،تولید و عرضه است

راه حل برون رفت از مشکلات مالی هنرستان ها و مدارس کاردانش،آموزش،تولید و عرضه است

البرز (پانا) – پیست دیزین مهمترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه واقع در استان البرز و اولین پیست اسکی ایران که از طرف فدراسیون جهانی اسکی برای برگزاری مسابقات رسمی مورد تأیید قرار گرفته است، بازگشایی شد . پیست اسکی دیزین در استان البرز دارای امکاناتی ویژه و خاص شامل نکات فنی مانند، شیب

پیست بین المللی اسکی دیزین بازگشایی شد

پیست بین المللی اسکی دیزین بازگشایی شد

البرز (پانا) – پیست دیزین مهمترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه واقع در استان البرز و اولین پیست اسکی ایران که از طرف فدراسیون جهانی اسکی برای برگزاری مسابقات رسمی مورد تأیید قرار گرفته است، بازگشایی شد . پیست اسکی دیزین در استان البرز دارای امکاناتی ویژه و خاص شامل نکات فنی مانند، شیب

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو