تداوم بارش ها تا ۲ روز آینده دراستان البرز

تداوم بارش ها تا ۲ روز آینده دراستان البرز

البرز (پانا) – به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان البرزی،دانش آموزان مدرسه شهید صدوقی ناحیه ۳ کرج از آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد بازدید کردند. در این بازدید که به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و آشنایی بیشتر آنها با استاندارد و استاندارد سازی صورت گرفت،دانش آموزان ضمن بازدید از آزمایشگاه های ایمنی

بازدید دانش آموزان البرزی  از آزمایشگاه های موسسه ملی استاندارد

بازدید دانش آموزان البرزی از آزمایشگاه های موسسه ملی استاندارد

البرز (پانا) – به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان البرزی،دانش آموزان مدرسه شهید صدوقی ناحیه ۳ کرج از آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد بازدید کردند. در این بازدید که به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و آشنایی بیشتر آنها با استاندارد و استاندارد سازی صورت گرفت،دانش آموزان ضمن بازدید از آزمایشگاه های ایمنی

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو