محور کرج-چالوس بازگشایی شد

محور کرج-چالوس بازگشایی شد

کرج – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: محور کرج – چالوس که به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

محور کرج – چالوس بازگشایی شد

محور کرج – چالوس بازگشایی شد

کرج – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: محور کرج – چالوس که به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو