پیش‌بینی بروز ۱۰۰ بیماری نوپدید در دنیا

پیش‌بینی بروز ۱۰۰ بیماری نوپدید در دنیا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و انتستیتوپاستور گفت: کشورهای شمال یا  توسعه یافته در راستای اعمال سیاست‌های آپارتاید نژادی به دنبال محروم نگه داشتن کشورهای جنوب از داروهای بیماری‌های نوپدید هستند.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو