وزارت علوم به نشریات دانشگاه پیام نور بی‌توجه است/ مخالفت دانشجویان با برگزاری الکترونیکی انتخابات کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی

وزارت علوم به نشریات دانشگاه پیام نور بی‌توجه است/ مخالفت دانشجویان با برگزاری الکترونیکی انتخابات کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی

فعال فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کرج با اشاره به بی‌توجهی وزارت علوم به نشریات دانشگاه پیام نور گفت: ما با برگزاری انتخابات کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور مخالف هستیم.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو