البرز (پانا) – رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ جمع آوری وتفکیک زباله در حاشیه شهر جدید هشتگرد را باعث به وجود آمدن وضع نامطلوب ونابسامان و ایجادمشکلات زیست محیطی در این منطقه عنوان کرد. بایرام محمودی از جمع آوری وتفکیک زباله در شرایط نامطلوب و نابسامان در حاشیه شهر جدید هشتگرد انتقاد کرد و

البرز (پانا) – رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ جمع آوری وتفکیک زباله در حاشیه شهر جدید هشتگرد را باعث به وجود آمدن وضع نامطلوب ونابسامان و ایجادمشکلات زیست محیطی در این منطقه عنوان کرد. بایرام محمودی از جمع آوری وتفکیک زباله در شرایط نامطلوب و نابسامان در حاشیه شهر جدید هشتگرد انتقاد کرد و

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو